;

Deklaracja dostępności

Ważny jest dla nas każdy użytkownik. Dlatego dbamy o to, by informacje, które publikujemy, były dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców.

Chcemy, by nasz serwis był:

 • łatwy w użyciu,
 • czytelny i zrozumiały,
 • pomocny w życiu codziennym,
 • dostępny dla wszystkich bez względu na wiek czy poziom sprawności,
 • bezpośredni i wolny od zbędnych formalizmów.

Staramy się ułatwić czytanie i rozumienie treści:

 • używamy prostego, powszechnie zrozumiałego języka,
 • w miarę możliwości używamy krótkich zdań,
 • dzielimy treści na krótkie akapity i opatrujemy je zrozumiałymi nagłówkami,
 • używamy list numerowanych i nienumerowanych,
 • ważne linki umieszczamy w oddzielnych liniach, żeby były dobrze widoczne,
 • infografiki i inne obrazy uzupełniamy tekstem alternatywnym.

Stosujemy w serwisie rozwiązania usprawniające poruszanie się po nim:

 • na każdej stronie (poza stroną główną) umieściliśmy ścieżkę okruszków, dzięki której można łatwo powrócić do strony wyższego rzędu,
 • użytkownik może poruszać się po serwisie za pomocą klawisza „Tab”,
 • do treści strony można dotrzeć przy pomocy „skip linków”,
 • ograniczamy publikację plików PDF — staramy się publikować treści bezpośrednio w serwisie
 • używamy czytelnie opisanych formularzy,
 • dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła, dzięki czemu informacje są czytelne również dla osób słabiej widzących.

Zasady linkowania

 • nazwa linku wskazuje, co znajdzie użytkownik po kliknięciu,
 • linki prowadzące do innych stron serwisu SOID otwierają się zawsze w tym samym oknie,
 • linki prowadzące do innych stron serwisu SOID otwierają się zawsze w tym samym oknie, za wyjątkiem:
  • linków, których uruchomienie w tym samym oknie spowodowałoby np. wylogowanie z aktualnej sesji (jeśli użytkownik jest zalogowany) lub
  • linków odsyłających do instrukcji, pomocy kontekstowej lub informacji uzupełniających w sytuacjach, w których otwarcie nowej strony w tym samym oknie zakłóciłoby wieloetapowy przepływ pracy, np. wypełnianie i wysyłanie formularza,
 • ikoną Icon_redirect oznaczamy linki, które:
  • prowadzą do innego serwisu lub
  • otwierają nowe okno lub
  • prowadzą do innego serwisu i otwierają nowe okno.

Deklaracja

Przeglądamy i na bieżąco aktualizujemy treści serwisu. Staramy się też stosować do wytycznych WCAG 2.0 na poziomie AA — jeżeli jednak zauważysz, że jakiś element serwisu zdecydowanie nie spełnia wymogów dostępności, skontaktuj się z nami i wskaż, co przeoczyliśmy.

Widzisz nieścisłość́ w danych lub masz wrażenie, że doszło do nadużycia? Zgłoś je nam!