System Obsługi Importu Docelowego

System obsługuje

  • zapotrzebowanie na sprowadzanie z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia
  • zgłoszenia o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
  • zapotrzebowania na sprowadzanie z zagranicy środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Sprawdź zapotrzebowanie na produkt do stosowania poza podmiotem leczniczym

Sprawdź zapotrzebowanie na produkt do stosowania w podmiocie leczniczym

Sprawdź zgłoszenie hurtowni farmaceutycznej

O Systemie Obsługi Importu Docelowego (SOID)

System Obsługi Importu Docelowego SOID umożliwia składanie zapotrzebowań na sprowadzenie z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, o których mowa w art. 4 ust. 2, zgłoszeń o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, a także zapotrzebowań na sprowadzenie z zagranicy środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. SOID umożliwia rozpatrywanie złożonych zapotrzebowań lub zgłoszeń, pobieranie przez apteki i hurtownie farmaceutyczne rozpatrzonych zapotrzebowani lub zgłoszeń oraz komunikację z ministrem właściwym do spraw zdrowia.

SOID jest systemem teleinformatycznym, w którym są przetwarzane dane niezbędne do wydawania przez ministra właściwego do spraw zdrowia rozstrzygnięć w sprawie sprowadzenia z zagranicy produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego nieposiadającego pozwolenia (art. 31c Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia)