Jak korzystać z SOID?

Bez zakładania konta w SOID możesz:

Sprawdzić zapotrzebowanie na produkt do stosowania poza podmiotem leczniczym (ambulatoryjne)

Żeby wyszukać takie zapotrzebowanie, uzupełnij przynajmniej dwa z trzech dostępnych pól:

 • Numer zapotrzebowania
 • Numer rozstrzygnięcia wydanego dla zapotrzebowania
 • Identyfikator pacjenta (PESEL lub nr dokumentu tożsamości) podany na zapotrzebowaniu
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Systemu.

Jeśli wprowadzisz poprawne dane, SOID wyświetli zapotrzebowanie w formie gotowej do wydruku.

Sprawdzić zapotrzebowanie na produkt do stosowania w podmiocie leczniczym (szpitalne)

Żeby wyszukać takie zapotrzebowanie, uzupełnij przynajmniej dwa z trzech dostępnych pól:

 • Numer zapotrzebowania
 • Numer rozstrzygnięcia wydanego dla zapotrzebowania
 • Numer wpisu do RPWDL podmiotu leczniczego
 • Użytkownik – osoba fizyczna , która korzysta z Systemu.

Jeśli wprowadzisz poprawne dane, SOID wyświetli zapotrzebowanie w formie gotowej do wydruku.

Sprawdzić zgłoszenie hurtowni farmaceutycznej

Żeby wyszukać zgłoszenie hurtowni, uzupełnij pola:

 • Numer zgłoszenia
 • Numer rozstrzygnięcia

Jeśli wprowadzisz poprawne dane, SOID wyświetli zgłoszenie w formie gotowej do wydruku.

Mając odpowiednie uprawnienia w SOID możesz:

Jeśli jesteś lekarzem

 • wystawić zapotrzebowanie na sprowadzanie z zagranicy produktu leczniczego niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta bez konieczności uzyskania pozwolenia
 • wystawić zapotrzebowanie na sprowadzanie z zagranicy środka spożywczego niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta bez konieczności poinformowania Głównego Inspektora Sanitarnego

Jeśli jesteś Osobą Odpowiedzialną w hurtowni farmaceutycznej

 • wystawić zgłoszenie hurtowni farmaceutycznej do obrotu na czas określony produktu leczniczego (ludzkiego lub weterynaryjnego) nieposiadającego pozwolenia

Jeśli jesteś konsultantem

 • opiniować zapotrzebowania wystawione przez lekarza

Jak założyć konto w SOID?

Aby założyć konto w SOID, musisz posiadać konto w Elektronicznej Platformie Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ). W tym celu skorzystaj z odnośnika „Zarejestruj się” na stronie głównej SOID i postępuj zgodnie z prezentowanymi informacjami.

Do założenia konta i korzystania z SOID będziesz potrzebować podpisu elektronicznego. SOID umożliwia podpisywanie następującymi podpisami elektronicznymi:

 • Profil zaufany
 • Kwalifikowany podpis elektroniczny
 • Podpis osobisty
 • Certyfikat ZUS

Zakładanie konta lekarza lub konsultanta

 • Po zalogowaniu się do SOID swoim kontem e-PLOZ wybierz polecenie „Wniosek o założenie konta dla lekarza lub konsultanta”
 • Uzupełnij dane i podpisz wniosek podpisem elektronicznym
 • Jeśli wprowadzone dane będą zgodne z danymi w Centralnym Wykazie Pracowników Medycznych, to konto zostanie założone
 • Nie musisz zakładać konta konsultanta, ponieważ uprawnienie konsultanta do opiniowania zapotrzebowań weryfikowane jest automatycznie podczas logowania jako lekarz

Zakładanie konta Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej (konta hurtowni)

 • Po zalogowaniu się do SOID swoim kontem e-PLOZ wybierz polecenie „Wniosek o założenie konta dla hurtowni”
 • Wybierz hurtownie, uzupełnij dane, dodaj załączniki i podpisz wniosek podpisem elektronicznym (za założenie konta dla hurtowni farmaceutycznej pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 500 zł)
 • Następnie wniosek zostanie przekazany do podpisu do osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu (należy przekazać jej otrzymany kod)
 • Podpisanie wniosku przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu jest równoznaczne z przekazaniem wniosku do Ministerstwa Zdrowia
 • Informacja o rozpatrzeniu wniosku przez MZ zostanie wysłana na adres e-mail wskazany na wniosku

Zmiana Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej

 • Po zalogowaniu się do SOID swoim kontem e-PLOZ wybierz polecenie „Wniosek o zmianę Osoby Odpowiedzialnej dla hurtowni”
 • Wybierz hurtownie, uzupełnij dane, dodaj załączniki i podpisz wniosek podpisem elektronicznym
 • Następnie wniosek zostanie przekazany do podpisu do osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu (należy przekazać jej otrzymany kod)
 • Podpisanie wniosku przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu jest równoznaczne z przekazaniem wniosku do Ministerstwa Zdrowia
 • Informacja o rozpatrzeniu wniosku przez MZ zostanie wysłana na adres e-mail wskazany na wniosku

Szczegółowe informacje:

Dokumenty do pobrania

Filmy instruktażowe

Masz pytania?

Prosimy o zgłaszanie błędów i problemów w zakresie SOID na adres soid@cez.gov.pl

W celu usprawnienia obsługi zgłoszeń:

 • W tytule wiadomości e-mail podaj krótką informację o tym, czego dotyczy zgłoszenie
 • W opisie zgłoszenia podaj nazwę użytkownika (login) i nr zapotrzebowania lub zgłoszenia
 • Dołącz zrzut ekranu ilustrujący zgłaszany problem
 • Podaj nr telefonu do osoby, która może udzielić dodatkowych informacji na temat zgłoszenia

Pomoc można również uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 19 239, dla dzwoniących z zagranicy: +48 515 239 239.
Pomoc świadczona jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta).

Wróć do strony głównej