Komunikaty

Lista komunikatów

Wszystkich pozycji: 10

Przerwa serwisowa SOID

2022-12-21

Uprzejmie informujemy, iż 22 grudnia 2022 w godzinach 16.00-17.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Systemu Obsługi Importu Docelowego.
Za utrudnienia przepraszamy.

15 grudnia 2022 w godzinach 16-17 planowana jest przerwa w dostępności systemu spowodowana wdrożeniem nowej wersji oprogramowania.

2022-12-13

W systemie zostaną wprowadzone zmiany:
- format PESEL pacjenta będzie weryfikowany
- podgląd zgłoszenia hurtowni w zakresie prezentowanych serii produktu będzie poprawiony

Przerwa serwisowa SOID

2022-11-28

Uprzejmie informujemy, iż 1 grudnia 2022 w godzinach 15.00-17.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Systemu Obsługi Importu Docelowego.
Za utrudnienia przepraszamy.

17 listopada 2022 w godzinach 16-17 planowana jest przerwa w dostępności systemu spowodowana wdrożeniem nowej wersji oprogramowania.

2022-11-15

W systemie zostaną wprowadzone zmiany:
- nowa funkcjonalność aktualizacji listy pacjentów dla zapotrzebowań szpitalnych na potrzeby doraźne
- status obsługi zapotrzebowania będzie dodawany do wydruku zapotrzebowania bez rozstrzygnięcia
- nowa zakładka "Wycofane po pobraniu" dla listy opinii
- nowy formularz wniosku o założenie konta lekarza lub konsultanta
- polecenie "Sprawdź zapotrzebowanie" będzie uruchamiało okno główne SOID
- lista ostatnio używanych podmiotów nie będzie inicjalnie prezentowana podczas edycji zapotrzebowania
- poprawiona ergonomia, wydajność i bezpieczeństwo systemu

27 października 2022 w godzinach 8:00-8:30 planowana jest przerwa w dostepności systemu w związku z wdrożeniem nowej wersji oprogramowania.

2022-10-26

27 października 2022 w godzinach 8:00-8:30 planowane jest wdrożenie poprawki oprogramowania w części dot. prezentacji zapotrzebowania i aktualizacji informacji o tytule naukowym konsultanta.

Nowa wersja oprogramowania

2022-10-13

W systemie zostały wprowadzone zmiany:
- poprawa wydruku zapotrzebowania
- poprawa statystyk prezentowanych na liście zapotrzebowań

13 października 2022 w godzinach 16:00-17:30 planowana jest przerwa w dostepności systemu w związku z wdrożeniem nowej wersji oprogramowania.

2022-10-13

W systemie będą wprowadzone zmiany:
- poprawa wydruku zapotrzebowania
- poprawa statystyk prezentowanych na liście zapotrzebowań

Nowa wersja oprogramowania

2022-10-07

W systemie zostały wprowadzone zmiany:
- połączono role konsultanta i lekarza (lekarz będący jednocześnie konsultantem ma możliwość wydawania opinii do zapotrzebowania bez konieczności zmiany roli)
- nowe widoki stron, formularze i dokumenty xml związane z zapotrzebowaniem
- jeden formularz dla wszystkich typów zapotrzebowań
- możliwość dodawania załączników do zapotrzebowania
- możliwość wycofania zapotrzebowania (zostały automatycznie wycofane zapotrzebowania, które nie zostały przekazane do MZ przez 60 dni)
- poprawiona ergonomia, wydajność i bezpieczeństwo systemu
Zapotrzebowania szpitalne podpisane przez lekarza i nie podpisane przez osobę reprezentującą podmiot zostały przeniesione do roboczych i wymagają one uzupełnienia i ponownego podpisania.
Aktualna instrukcja znajduje się w https://ezdrowie.gov.pl/pobierz/8601

6 października 2022 w godzinach 15-21 planowana jest przerwa w dostępności systemu spowodowana wdrożeniem nowej wersji oprogramowania.

2022-09-22

W systemie zostaną wprowadzone zmiany:
- połączenie roli konsultanta i lekarza (lekarz będący jednocześnie konsultantem będzie miał możliwość wydawania opinii do zapotrzebowania bez konieczności zmiany roli)
- nowe widoki stron, formularze i dokumenty xml związane z zapotrzebowaniem
- jeden formularz dla wszystkich typów zapotrzebowań
- możliwość dodawania załączników do zapotrzebowania
- możliwość wycofania zapotrzebowania (zostaną automatycznie wycofane zapotrzebowania, które nie zostały przekazane do MZ przez 60 dni)
- poprawiona ergonomia, wydajność i bezpieczeństwo systemu
Po wprowadzeniu zmiany, zapotrzebowania szpitalne podpisane przez lekarza i nie podpisane przez osobę reprezentującą podmiot zostaną przeniesione do roboczych. Konieczne będzie ich uzupełnienie i ponowne podpisanie.

Nowa wersja oprogramowania

2022-06-02

Zastała wykonana zmiana oprogramowania do wersji 2.13.0 i od teraz między innymi można:
- podać adres email do powiadomień inny niż do obsługi konta
- zablokować wysyłanie mniej istotnych powiadomień na adres email do powiadomień
- podejrzeć otrzymane powiadomienia
- sprawdzić i wydrukować zgłoszenie hurtowni farmaceutycznej
Wszystkich pozycji: 10